MYDIGITALSERVICE


СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ, КОЕТО МОЖЕТЕ ДА НАБЛЮДАВАТЕ
С новите функционалности myDigital Service ние повдигаме завесата на нашите сервизи и ви запознаваме с това, което се случва с вашия автомобил във ваше отсъствие.
 

Вашите ползи:
-Дистанционен контрол върху ремонта    
-Прозрачност на предоставяните ви услуги    
-Ранно установяване и запознаване с проблемите
-Без неочаквани разходи
-Съкратено време за сервизно обслужване
-СпокойствиеНИЕ ГО ЗАСНЕМАМЕ. ВИЕ ГО ОДОБРЯВАТЕ
Създадено за ваше удобство: Снимки и видео на всичко, което сме открили, се изпраща на вашия имейл или като текстово съобщение, за да добиете ясна представа за проблема, решението и разходите, така че да можете да одобрите или отклоните ремонта – независимо къде се намирате!


НИЕ ГО ПОПРАВЯМЕ. ВИЕ ГО ВИЖДАТЕ
Без повече съмнения по отношение на ремонта! Благодарение на съобщенията в реално време, винаги ще сте запознати със състоянието на сервизното обслужване на вашия автомобил.


Без повече съмнения по отношение на ремонта! Благодарение на съобщенията в реално време, винаги ще сте запознати със състоянието на сервизното обслужване на вашия автомобил.