ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД


Годишният технически преглед е важен както за безопасността на пътя, така и за запазване на стойността на вашия автомобил.

Вашият дилър на Opel ще подготви автомобила ви за Г.Т.П. и може да ви съдейства за извършването му. Попитайте вашия предпочитан дилър на Opel за предоставянето на услугата.


Ето какво трябва да се провери преди Г.Т.П.:

1. Светлини: проверете дали всички светлини работят правилно - фарове, странични светлини, задни светлини, предупредителни светлини, индикатори и спирачни светлини. За проверката на стоповете потърсете помощта на приятел.

2. Регистрационен номер: уверете се, че регистрационните номера са четливи и чисти.

3. Джанти и гуми: проверете дали гумите и джантите не са повредени, и дали дълбочината на грайфера е не по-малка от 2 мм.

4. Предно стъкло: проверете дали на предното стъкло няма дефект по-голям от 10мм пред шофьора и 40мм в останалата част на стъклото.

5. Чистачки на предното и задното стъкло: проверете дали няма разкъсвания или дупки в гумата на предните и задните чистачки. Те трябва да са в
състояние да поддържат вашето стъкло чисто.

6. Течност за чистачки: напълнете резервоара за течност за чистачки преди Г.Т.П. – ако е празен, може да се провалите на Г.Т.П..

7. Бензин и двигателно масло: проверете дали бензина и маслото за двигателя са на необходимото ниво, тъй като техниците ще се нуждаят и от двете, за да проверят нивото на отделяните вредни емисии.

8. Седалки и колани: всички колани трябва да са в изправност и да се заключват, ако ги дръпнете. Седалката на шофьора трябва също да може да се коригира напред и назад.

9. Клаксон: проверете клаксона като го натиснете за кратко. Ако не работи, трябва да бъде поправен.

10. Светлинни индикатори: проверете дали всички светлинни индикатори на таблото първо  светват и след това угасват, когато завъртите ключа на запалването. След което проверете дали работи километража.Ако нещо трябва да бъде проверено преди Г.Т.П., вашият дилър на Opel е на разположение да помогне.