обновете навигационната система на Вашия Opel


Информирайте се за промените в маршрута и пропуснете ненужните обиколки: обновете навигационната система на Вашия Opel.

Напълно разбираемо е, ако вече не използвате принтирани карти, за да планирате пътуването си, а вместо това използвате навигационна система. Принтираните материали вече не могат да бъдат обновявани така бързо, че да отразяват промените, за разлика от техните онлайн аналози. Не само пътната мрежа, но и разнообразни услуги постоянно се променят: ресторанти, бензиностанции, хотели и много други, от които Вие и Вашите спътници може да се нуждаете по време на пътуването. Използвайте обновена навигационна система на Вашия Opel, за да планирате Вашето пътуване, като пестите време и гориво.

За Crossland X, Grandlan X и Combo Life, може да обновите картата както следва:
Процес на сваляне от интернет (изисква добра интернет връзка)
1) Използвайте празен USB с минимум 32 GB памет
2) Форматирайте с “FAT-32 Filesystem”
3) Стартирайте свалянето от линка по-долу


ЗАПОЧНЕТЕ СВАЛЯНЕТО СЕГА

4) Запазете файла с обновената карта на Вашия компютър (РС) в именувана папка
5) Разкомпресирайте файла, като използвате WinZip (препоръчано) в именувана папка на Вашия компютър (РС)
 - Пътека: WinZip  »  Settings  »  WinZip Option  »  expanded 
 - Уверете се, че не е избрана опция “Conversion LF to CR/LF at TAR Archive” в WinZip преди да започнете разкомпресирането.
6) Копирайте разкомпресираните папки на Вашия USB стик
7) USB може вече да бъде ползвано във Вашия автомобил за обновяване на картата
8) Следвайте инструкциите на дисплея на радиото


Инструкции за инсталиране на навигационната карта в автомобила
-Навигацията не може да се използва по време на обновяването. Молим за Вашето търпение.
-Обновяването отнема около час. Уверете се, че акумулаторът е добре зареден. Може да извършите обновяването по време на пътуване. -Използвайте навигационната система само ако условията позволяват с оглед на безопасността. Препоръчително е да спрете автомобила при работа с навигационната система.
-Не изваждайте USB докато тече обновяването
-Вкарайте USB стика в USB порта на Вашия автомобил
-За Combo и Combo Life, използвайте USB порта на панела на радиото
-Изберете функция Навигация
-Натиснете “Yes” за стартиране на обновяването
-Изберете обновяването на карта и натиснете “Install”
-Натиснете “Yes” за обновяване на картата
-Натиснете “Yes” за край
-След обновяване системата се рестартиравашият Opel Service ще набави и инсталира обновена карта за Вашия Opel. За обновяване на картата на навигацията, посетете Вашия дилър на Opel.